анти-астматичен

Тази статия има за цел да помогне на читателя в бързото идентифициране на естествените средства, полезни при лечението на различни симптоми, разстройства и заболявания. За някои изброени лекарствени средства тази полезност може да не е потвърдена от достатъчно експериментални тестове, проведени с научен метод. Освен това всяко природно лекарство представлява потенциален риск и противопоказания.

Затова, ако е налице, ви съветваме да кликнете върху връзката, съответстваща на единичното средство за защита, за да задълбочите темата. Във всеки случай, ние ви напомняме за важността от избягване на самолечение и предварително се консултирайте с Вашия лекар, за да се уверите, че няма противопоказания и лекарствени взаимодействия.

Антиастматичното вещество се определя като вещество, способно да ограничи явлението бронхоконстрикция. Антиастматичните пациенти често са включени в категорията на антиалергиците, тъй като една от възможните причини за астматичната атака може да бъде алергична реакция.

Лечебни растения Антиастматични и добавки с антиастматични свойства

Виж антиалергични растения, еуфория, анис, гринделия, исоп, теофилин.

Препоръчано

MPV - Анализ на кръвта
2019
Водна интоксикация
2019
Симптоми Мигрена
2019