Баскетболен тест

Отговорете на следните въпроси, за да оцените нивото на познания по темата:


Краят на викторината

Препоръчано

Методи за хипертрофия и силово обучение: Бързо, максимално и устойчиво
2019
Банан: Само сурови?
2019
Диета за примерни точки
2019