Викторина за историята на културизма

Ако обичате този спорт, вие също трябва да знаете неговата история и да вдъхновявате ученията на шампионите от миналото.

Отговорете на следните въпроси, за да оцените нивото на познания по темата:


Препоръчано

Методи за хипертрофия и силово обучение: Бързо, максимално и устойчиво
2019
Банан: Само сурови?
2019
Диета за примерни точки
2019